منوی هوشمند رستورانی آیــــوتک

موبایل مشتریانتان را به منوی تصویری رستوران خود تبدیل کنید.

ثبت سفارش

منوی هوشمند رستورانی چیست؟

مـنوی هـوشـمند آیوتک از طـریق QR code طـراحی و چـاپ شـده بـر روی هـر میز ، در دسـترس مـهمانـان رســتوران قــرار می گیرد و این قــابلیت را بــرای آنــها فــراهــم می کند ، که بــدون نیاز بــه نــصب هیچ گــونــه اپلیکیشنی ، بــه راحتی تــوســط دوربین گــوشی خــود کد مــورد نــظر را اسکن کرده و بــه تــمامی آیتم هــای داخل منو رستوران همراه با عکس ، قیمت و توضیحات غذا دسترسی داشته باشند.

افزایش رضایت مشتریان

با افزایش تعداد و کیفیت رستوران ها ، انتظارات مشتریان بیشتر شده و مشتری های نسل جدید به دنبال رستوران های خلاق و همگام با تکنولوژی هستند.

حفظ سلامتی مشتریان و کارکنان

جلوگیری از انتقال بیماری های واگیر از جمله کرونا و همچنین حل مشکل فرسایش منوهای فیزیکی پس از ضدعفونی مستمر.

افزایش فروش با محتوا تصویری

امروزه مشتریان به جزئیات سفارشات خود بسیار دقت می کنند و تصاویر وسوسه کننده غذا های رستوران مشتریان را ترغیب به سفارش بیشتر می کند.

ایجاد تغییرات با یک کلیک

منوی هوشمند امکان بروزرسانی و اعمال تغییرات در المان های منو را به سادگی فراهم می کند و نیاز به چاپ دوباره منو را از بین می برد.

افزایش فروش و کاهش هزینه ها

تصاویر غذاها خودشان دلبری می کنند.

در دنیای امـروز تـاثیر عکس هـای بـا کیفیت و خـلاقـانـه در افـزایش فـروش غـذا و تبلیغات بـر هیچ کسی پـوشیده نیست. آیوتک بـا تکیه بـر این مـوضـوع ، مـنویی تـصویری را بـرای رسـتوران هـا فـراهـم کرده اسـت که این امکان را بـه شـما می دهـد تـا بـرای هـر آیتم مـنو تـعدادی عکس قـرار دهید و در صورت لزوم آنها را تغییر و یا حذف کنید.

غذا های پرفروش خودشان را معرفی می کنند.

در مـنوی هـوشـمند آیوتک شـما می تـوانید غـذاهـای پـرفـروش رسـتوران خـود یا غـذاهـایی که تـمایل بـه فــروش ویژه آن هــا دارید را در دســته ی پــرفــروش تــرین هــا در ابــتدای مــنو قــرار دهید و بــه راحتی مشتریان خود را ترغیب به خرید آیتم های مورد نظر خود کنید.

هزینه چاپ منو به خاطرات پیوست.

مـنو هـای کاغـذی عـلاوه بـر اینکه اصـطحلاک بـالایی دارنـد و در مـدت زمـان کوتـاهی غیر قـابـل اسـتفاده می شـونـد ، امکان تغییر در مـنو را بـه شـما نمی دهـند و بـا تـوجـه بـه نـوسـانـات قیمت غـذاهـا و تغییر مـواد غـذایی در فـصول مـختلف ، امـتناع از تغییر مـنو غیر ممکن اسـت که همین مـوضـوع هـزینه هـای بسیاری را به رستوران ها تحمیل می کند .

منوی رستوران خبر از حال آشپزخانه می دهد.

مـنوی هـوشـمند آیوتک می تـوانـد بـر اسـاس زمـان بـندی تعیین شـده تـوسـط شـما در داشـبورد مـدیریتی آیوتک، آیتم هـای داخـل مـنو را بـراسـاس صـبحانـه، نـاهـار و شـام و حتی فصول سال تغییر دهـد و دغـدغـه ی تـوضیح دادن منو را از نیروی انسانی شما بگیرد و کارایی و رضایت شغلی آنها را افزایش دهد.

بدون نیاز به نصب نرم افزار

نمایش به روز ترین منو با قابلیت نمایش اتمام غذا

نمایش بر روی هر نوع موبایل ، تبلت و کامپیوتر

قابلیت های منوی هوشمند آیوتک

شخصی سازی بر اساس رنگ و دیزاین برند شما

دسترسی به منوی غذا ها از خارج از رستوران

قابلیت نمایش چند زبانه منوی غذا

پکیج های منوی رستوران آیوتک

منوی اختصاصی آیوتک

 • طراحی اختصاصی منو
 • داشبورد مدیریتی کامل منو
 • طراحی و چاپ کارت های اختصاصی QR code
 • رعایت رنگ و دیزاین سازمانی
 • پشتیبانی رایگان
 • دسته ی پرفروش ترین ها اختصاصی
 • اعلام اتمام غذا
 • قابلیت کنترل هوشمند منو بر اساس ساعات روز
 • امکان چند زبانه کردن منو
تماس بگیرید

 

منوی هوشمند آیوتک

 • منو دیجیتال همراه با عکس
 • داشبورد مدیریتی کامل منو
 • طراحی و چاپ کارت های اختصاصی QR code
 • رعایت رنگ سازمانی
 • پشتیبانی رایگان
 • دسته ی پرفروش ترین ها
 • اعلام اتمام غذا
 • قابلیت کنترل هوشمند منو بر اساس ساعات روز
 • امکان چند زبانه کردن منو
تماس بگیرید

 

منوی ساده آیوتک

 • منو دیجیتال همراه با عکس
 • داشبورد مدیریتی کامل منو
 • طراحی و چاپ یک نمونه کارت اختصاصی QR code
 • رعایت رنگ سازمانی
 • پشتیبانی دو ماهه رایگان
تماس بگیرید

 

خلاقیت و نوآوری

+

کاهش هزینه ها

+

افزایش فروش

=

منوی هوشمند آیوتک

همین حالا سفارش خود را ثبت کنید.

در کمتر از ۲ هفته رستوران شما به منوی هوشمند آیوتک مجهز خواهد شد.

  هوشمند سازی سازمان و دفاترکار آیوتک
  شرکت نوآفرینان آیتک لیماک

  آیوتک توسعه محصولات اینترنت اشیا و راهکار های هوشمند سازی را از سال ۱۳۹۶ آغاز کرده و در این راه از تکنسین های دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف بهره گرفته است و در راستای ایجاد شهر های هوشمند با بهره گیری از تولیدات ملی قدم بر می دارد.

  تماس با آیوتک ایمیل به آیوتک
  هوشمند سازی سازمان و دفاترکار آیوتک
  شرکت نوآفرینان آیتک لیماک

  آیوتک توسعه محصولات اینترنت اشیا و راهکار های هوشمند سازی را از سال ۱۳۹۶ آغاز کرده و در این راه از تکنسین های دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف بهره گرفته است و در راستای ایجاد شهر های هوشمند با بهره گیری از تولیدات ملی قدم بر می دارد.

  تماس با آیوتک ایمیل به آیوتک

  شرکت خلاق عضو مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف

  شرکت های خلاق
  مرکز رشد فناوری های پیشرفته شریف
  شتابدهنده تیوان
  شتابدهنده ستاک

  عضو سابق شتابدهنده ستاک و تیوان